Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia specjalistyczna zajmuje się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. W ramach poradnia można odbyć specjalistyczne konsultacje w celu ustalenia diagnozy i wydania orzeczenia, leczenia psychiatrycznego depresji, nerwic, psychoz i innych zaburzeń,  interwencji kryzysowej, leczenia zaburzeń psychicznych wieku podeszłego, leczenia zaburzeń towarzyszących chorobom somatycznym, leczenia zaburzeń psychosomatycznych (nadciśnienie, choroba wieńcowa, astma, zespół jelita nadwrażliwego i inne), leczenia zaburzeń związanych ze stresem i adaptacyjnych, kwalifikacja do terapii psychologicznej ze wskazaniem właściwej metody.
 
Konsultacja psychologiczna 100 zł
Terapia psychologiczna dla par 120 zł
Konsultacja psychologiczna z wydaniem opinii psychologicznej 120 zł
Badanie psychologiczne 220 zł
Badanie psychologiczne pełne (osobowość i inteligencja) 500 zł
Badanie osobowości 300 zł
 
 
 

Zobacz także