Poradnia hematologiczna

Opis działalności lekarskiej :

Studia medyczne ukończyła na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jest specjalistą chorób wewnętrznych oraz hematologiem. Aktualnie w trakcie specjalizacji z transplantologii klinicznej. Obecnie pracuje na stanowisku starszego asystenta Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu. Od 2012 roku pełni tam również rolę transfuzjologa. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2015 roku na podstawie wyróżnionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Prognostyczne znaczenie autofagii i apoptozy ostrych białaczek szpikowych w leczeniu indukującym remisję choroby.” Podczas pracy zawodowej pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego oddziału dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Jestm również aktywnym uczestnikiem międzynarodowych wielośrodkowych badań klinicznych. Konsultacje, diagnostyka oraz leczenie dotyczą przede wszystkim następujących schorzeń:

  • anemii (niedokrwistości),
  • nieprawidłowości w zakresie liczby białych krwinek oraz liczby płytek krwi,
  • białaczek,
  • chłoniaków,
  • zespołów mielodysplastycznych,
  • zaburzeń krzepnięcia krwi (skazy osoczowe, płytkowe, naczyniowe),
  • powiększenia węzłów chłonnych i śledziony,
  • trombofilii,
  • nieprawidłowości hematologicznych u kobiet w ciąży, w tym hematologicznych przyczyn poronień

Doświadczenie zawodowe:

Praktykuję od 13 lat. 

Wykształcenie:

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich – 1997-2002

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów

Znajomość  języków obcych umożliwiająca obsługę pacjentów:

- język angielski

Personel: 

Zobacz także