mgr Łucja Fitchman

 PRoFIL
* Psychoterapeuta systemowy
* Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego 
   Towarzystwa Terapii Systemowej
*  Doradca rodzinny i socjolog
 
Kwalifikacje
* szeroka wiedza z psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej oraz
   poradnictwa rodzinnego i indywidualnego
* zaangażowanie, odpowiedzialność
* płynna znajomość języka angielskiego oraz doświadczenie pracy 
   w międzykulturowym i międzynarodowym środowisku 
 
Wykształcenie
* Październik 2013 – listopad 2014
   Psychoterapeuta, Kurs Podstawowy terapii systemowej, Wielkopolskie  
   Towarzystwo Terapii  Systemowej (WTTS)
* Październik 204 – czerwiec 2006
   Doradca rodzinny, Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie, Papieski Wydział 
   Teologiczny we Wrocławiu
* Październik 1998 – luty 2002
   Magister socjologii, Wydział Nauk Społecznych, socjologia, specjalizacja:  
   komunikacja społeczna i badanie rynku 
 
doświadczenie zawodowe, ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG

  • Pomaga osobom zmagającymi się z różnymi problemami: zaburzeniami nastroju (np. depresja), zaburzeniami lękowymi i nerwicowymi (fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia adaptacyjne i pourazowe), brakiem satysfakcjonujących relacji, w czasie rozwodu, żałoby i innych strat, brakiem poczucia własnej wartości, z problemami onkologicznymi. Pracuje także z parami, które doświadczają trudności w komunikacji, częstych konfliktów lub zdrady. 
  • Zgodnie z wymogami dotyczącymi psychoterapeutów, ukończyła psychoterapię własną oraz liczne treningi grupowe interpersonalne, oraz terapeutyczne. Uczestniczyła w wielu konferencjach psychologicznych. W swojej pracy najbardziej ceni sobie kontakt z ludźmi i towarzyszenie im w ich rozwoju
  • If you suffer from anxiety, depression, stress or you feel overwhelmed, we can meet and talk about it, so you feel good again. Don`t wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect.
  • Psychotherapy can enable people to find a way through a range of issues including depression, anxiety, relationship problems and bereavement. It can also help those who may be unable to locate what exactly they are struggling with, but who carry with them a sense of feeling stuck, or who experience a loss of meaning in their life. Psychotherapist provides expert support and offers a non-judgmental and confidential space for people to explore their personal worlds. The therapeutic process can provide insights into how and why individuals feel and behave in certain ways, and also provide insights into how they can make positive, substantive changes to their life and wellbeing.

 
CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH ZAWODOWYCH
Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski biegle - prowadzi konsultacje i indywidualne sesje psychoterapii w języku angielskim (counseling and individual session of psychotherapy)