lek. Paulina Ryta

Opis działalności lekarskiej 
W Poradni Zdrowia Psychicznego zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem osób dorosłych w zakresie: zaburzeń nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzeń lękowych  i nerwicowych (fobie, zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne, zaburzenia lękowe uogólnione, zaburzenia stresowe pourazowe, zaburzenia adaptacyjne), zaburzeń osobowości, zaburzeń związanych ze stresem, zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe), zaburzeń snu, zaburzeń wieku podeszłego (otępienia, zaburzenia pamięci) oraz uzależnień. 
Doświadczenie zawodowe:
Lekarz specjalizujący się w dziedzinie psychiatrii w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje w dziedzinie psychiatrii biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach. Staż podyplomowy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
Wykształcenie:
Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Studia lekarskie ukończyła z wyróżnieniem w 2015 roku. Uzyskała tytuł lekarza 23 czerwca 2015 roku.
Członkostwo w towarzystwach naukowych: 
Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Kształcenia Specjalizacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Zarządu Oddziału Wrocławskiego Sekcji Kształcenia Specjalizacyjnego.