dr hab. n. med. Donata Urbaniak - Kujda

Opis działalności lekarskiej
Pracuję w Klinice Hematologii,  specjalizuje się w leczeniu ostrych białaczek, przeszczepianiu szpiku oraz zaburzeniach krzepnięcia
Doświadczenie zawodowe:
Zatrudnienie: Klinika Hematologii Nowotworów Krwi , Transplantacji Szpiku
Wykształcenie: wyższe- Akademia Medyczna wydział lekarski;   wcześniej ukończony Wydział Farmacji – kierunek analityk kliniczny
Członkostwo w towarzystwach naukowych:  PTHiT  ( Polskie Towarzystwo Hematologów i Trasfuzjologów)
Znajomość  języków obcych umożliwiająca obsługę pacjentów:   angielski