Rehabilitacja

Rehabilitacjazabieg elektroterapii - jonoforeza 1 szt 10,00
zabieg elektroterapii - TENS 1 szt 10,00
zabieg elektroterapii - Interdyn1 szt 10,00
zabieg elektroterapii - Diadynamic 1 szt 10,00
zabieg elektroterapii - Elektrostymulacja 1 szt 10,00
zabiegi elektroterapii każdy rodzaj cykl 10 sztuk 80,00
zabieg ultradźwięków 10,00
zabieg ultradźwięków - Fonoforeza z lekiem w żelu 1 szt 10,00
zabieg ultradźwięków cykl 10 sztuk 80,00
zabieg laseroterapii 1 szt 10,00
zabieg laseroterapii 10 szt 80,00
zabieg magnetoterapii 1 szt 10,00
zabieg magnetoterapii 10 szt 80,00
terapia manualna indywidualna 75,00
terapia manualna indywidualna 5 szt 340,00
ćwiczenia indywidualne 1 szt 50,00
ćwiczenia indywidualne 10 szt 450,00
kinesiotaping 50,00
masaż całego kręgosłupa 65,00