Poradnie specjalistyczne

PORADNIA ALERGOLOGICZNAKonsultacja 120,00 zł
Konsultacja kontrolna 100,00 zł
Konsultacja celem odczulania 60,00 zł
Testy skórne ( cena za 1 pkt) 8,00 zł

 

PORADNIA Z ZAKRESU CHORÓB NACZYŃKonsultacja  150,00 zł
Konsultacja + USG tętnic 200,00 zł
Konsultacja + USG żył 200,00 zł

 

PORADNIA Z ZAKRESU CHORÓB ZAKAŹNYCH I HEPATOLOGIIKonsultacja 140,00 zł

 

PORADNIA CHIRURGICZNAKonsultacja 120,00 zł
Założenie opatrunku małego ( do 10cm) 20,00 zł
Założenie opatrunku średniego ( powyżej 10cm) 30,00 zł
Założenie opatrunku dużego 40,00 zł
Punkcje kaletki stawowej, powierzchniowego krwiaka, torbieli lub ropnia 100,00 zł
Punkcje jamy stawowej, wodniaka, głębiej położonego ropnia lub torbieli 140,00 zł
Blokada lub ostrzyknięcie w miejscu bólu 80,00 zł
Nacięcia w przypadku ropnia małego, zapalenia tkanki łącznej palca 150,00 zł
Nacięcie w przypadku ropnia dużego 300,00 zł
Nacięcia mnogich ropni powierzchniowych lub pojedynczego ropnia głęboko położonego 300,00 zł
Nacięcie zastrzału ścięgnistego, rozcięcie zakażonej rany 150,00 zł
Wycięcie lub wyłuszczanie pojedynczego, małego, powierzchniowo położonego guzka: kaszak, tłuszczak, torbiel, brodawczak 200,00 zł
Usunięcie każdego następnego guzka, kaszaka, tłuszczaka, włokniaka 100,00 zł
Wycięcie lub wyłuszczanie ciała obcego położonego powierzchownie 80,00 zł
Wycięcie lub wyłuszczanie ciała obcego położonego głęboko 130,00 zł
Wycięcie wrastającego paznokcia (częściowe) 150,00 zł
Wycięcie wrastającego paznokcia (całkowite) 300,00 zł
Usunięcie zmiany skórnej do 1 cm 150,00 zł
Usunięcie każdej kolejnej zmiany skórnej do 1 cm 100,00 zł
Usunięcie zmiany skórnej powyżej 1 cm 200,00 zł
Usunięcie każdej kolejnej zmiany skornej powyżej 1 cm 100,00 zł
Badanie histopatologiczne 50,00 zł
Zaopatrzenie chirurgiczne rany przez zeszycie do 4 cm 100,00 zł
Zaopatrzenie chirurgiczne rany przez zeszycie powyżej 4 cm 120,00 zł
Wszycie esperalu 200,00 zł
Zdjęcie szwów 40,00 zł
Zaopatrzenie chirurgiczne rany przewlekłej, owrzodzenia 150,00 zł

 

PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJKonsultacja 140,00 zł

 

PORADNIA DERMATOLOGICZNAKonsultacja 120,00 zł
Usunięcie włókniaka - pojedyncze znamię 30,00 zł
Usunięcie włókniaków rozsianych 30,00 zł
Usunięcie brodawek wirusowych (każdorazowo) 30,00 zł
Usunięcie brodawki dłoni lub stóp- pojedyncze znamie 30,00 zł
Usunięcie brodawek płaskich (cena obejmuje 3 szt.) 90,00 zł
Usunięcie brodawek płaskich dłoni (cena obejmuje 3 szt.) 90,00 zł
Usunięcie brodawek płaskich stóp (cena obejmuje 3 szt.) 90,00 zł
Usunięcie brodawek łojotokowych- pojedyncze znamię 30,00 zł
Usunięcie brodawek łojotokowych (cena za 3szt) 90,00 zł
Inne wykwity skórne- 1 okolica 30,00 zł
Badanie histopatologiczne pobranego materiału 50,00 zł

 

PORADIA DIABETOLOGICZNAKonsultacja diabetologiczna 130,00 zł
Edukacja w cukrzycy 60,00 zł

 

PORADNIA DIETETYCZNAKonsultacja pierwszorazowa z zaplanowaniem jadłospisu na 14 dni 200,00 zł
Konsultacja kolejna 100,00 zł
Zaplanowanie jadłospisu na 14 dni 100,00 zł
Konsultacja z opieką 2 miesięczną: on-line i modyfikacją jadłospisu 690,00 zł
Konsultacja z opieką 3 miesięczna: on-line i modyfikacją jadłospisu 990,00 zł

 

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNAKonsultacja 150,00 zł
Konsultacja endokrynologiczna z USG 170,00 zł
USG Tarczycy ( dopłata do konsultacji endokrynologicznej) 50,00 zł

 

PORADNIA Z ZAKRESU CHORÓB TARCZYCYKonsultacja z zakresu chorób tarczycy 150,00 zł
Konsultacja z zakresu chorób tarczycy z USG 170,00 zł

 

PORADNIA GASTROENETEROLOGICZNAKonsultacja lek. med. 140,00 zł

 

PORADNIA GERIATRYCZNAKonsultacja geriatryczna 200,00 zł
całościowa ocena geriatryczna ambulatoryjna 100,00 zł

 

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZAKonsultacja 150,00 zł
Konsultacja celem wypisania recepty 50,00 zł
Konsultacja z badaniem USG Transvaginalnym macicy nieciężarnej 190,00 zł
Konsultacja z USG transvaginalnym macicy nieciężarnej i cytologią 210,00 zł
Konsultacja z USG macicy ciężarnej 200,00 zł
Zakładanie wkładki wewnątrzmacicznej 400,00 zł
Usuwanie wkładki wewnątrzmacicznej 200,00 zł
Badanie cytologiczne 60,00 zł
Pobranie materiału do badań bakteriologicznych 30,00 zł
Badanie cytologiczne na podłożu płynnym LBC 100,00 zł
Badanie cytohormonalne 50,00 zł
Badanie histopatologiczne 50,00 zł
Pobranie wycinka 70,00 zł
Usunięcie polipa kanału szyjki macicy z wyłyżeczkowaniem kanału szyjki macicy 250,00 zł

Zabieg chirurgiczno- ginekologiczny ( nacięcie ropnia, usunięcie kłykcin, usunięcie narośli, szycie chirurgiczne)

350,00 zł

 

PORADNIA HEMATOLOGICZNAKonsultacja 150,00 zł

 

PORADNIA INTERNISTYCZNAKonsultacja internistyczna 120,00 zł
Badanie lekarskie dla Towarzystw Ubezpieczeniowych 350,00 zł
Konsultacja w celu wystawienia zaświadczenia lekarskiego dla pacjenta anglojęzycznego 150,00 zł
Konsultacja w soboty 120,00 zł
Kwalifikacja lekarza do badania rtg 10,00 zł
Kwalifikacja lekarza do szczepienia 60,00 zł

 

PORADNIA KARDIOLOGICZNAKonsultacja 120,00 zł
Konsultacja z USG serca 210,00 zł

 

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNAKonsultacja 120,00 zł
Konsultacja z endoskopią

150,00 zł

Konsultacja z endoskopią tympanometrią i audiometrią  200,00 zł
Przedmuchiwanie trąbek słuchowych metodą Politzera 10,00 zł
Przedmuchiwanie trąbek słuchowych masaż błon bębenkowych 10,00 zł
Usuwanie ciała obcego ( ze znieczuleniem) z ucha 35,00 zł
Usuwanie ciała obcego ( ze znieczuleniem) z nosa 35,00 zł
Usuwanie ciała obcego ( ze znieczuleniem) z gardła 45,00 zł
Tamponada krwotoku z nosa przednia 30,00 zł
Nacięcie ropnia małżowiny usznej lub przewodu słuchowego zewnętrznego 50,00 zł
Założenie gąbki hemostatycznej 15,00 zł
Opatrunek uszny z lekiem 20,00 zł

 

PORADNIA REHABILITACJIKonsultacja 80,00 zł

 

PORADNIA NEFROLOGICZNAKonsultacja 140,00 zł

 

PORADNIA NEUROLOGICZNAKonsultacja 140,00 zł

 

PORADNIA OKULISTYCZNAKonsultacja 130,00 zł
Zgłębnikowanie i płukanie kanałów nosowo- łzowych 50,00 zł
Usunięcie ciała obcego ze spojówki 70,00 zł
Usunięcie ciała obcego z rogówki 80,00 zł
Mierzenie ciśnienia śródgałkowego obydwu oczu 20,00 zł
Badanie dna oka 25,00 zł
Badanie trójlustrem 70,00 zł
Dobór szkieł okularowych po wcześniejszej konsultacji okulistycznej przez lekarza świadczeniodawcy 50,00 zł

 

PORADNIA ORTOPEDYCZNAKonsultacja  150,00 zł
Badanie lekarskie ortopedyczne dla Towarzystw Ubezpieczeniowych 350,00 zł
Operacyjne usunięcie ganglionu pojedynczego 500,00 zł
Wykonanie doraźnego unieruchomienia w zwichnięciach lub złamaniach kierowanych do dalszego leczenia w razie urazu obejmującego drobne stawy i kości 75,00 zł
Wykonanie doraźnego unieruchomienia w zwichnięciach lub złamaniach kierowanych do dalszego leczenia w razie urazu obejmującego duże stawy i kości 100,00 zł
Założenie opatrunku gipsowego bez konieczności wykonania nastawienia na dłoń z częścią przedramienia lub stopę 75,00 zł
Założenie opatrunku gipsowego bez konieczności wykonania nastawienia na przedramię (ze stawem łokciowym lub podudziem) 85,00 zł
Założenie opatrunku gipsowego bez konieczności wykonania nastawienia na całą kończynę górną lub dolną, lub na obręcz barkową 110,00 zł
Nastawienie zwichnięcia lub podwichnięcia w jednym małym stawie (kciuka, żuchwy) 100,00 zł
Nastawienie zwichnięcia lub podwichnięcia w jednym stawie dużym (barkowym, łokciowym, skokowym) 120,00 zł
Nastawienie złamania jednego członu palca 75,00 zł
Nastawienie złamania 2-3 drobnych kości (palców, śródręcza, śródstopia kości promieniowej w miejcu typowym itd.) 90,00 zł
Nastawienie złamania kości promieniowej lub kości łokciowej, kostki bocznej, lub przyśrodkowej podudzia 130,00 zł
Nastawienie złamania kości piszczelowej, kości przedramienia i innych złamań większych kosci 170,00 zł
Zdjęcie opatrunku gipsowego z dłoni, stopy przedramienia 35,00 zł
Zdjęcie opatrunku gipsowego z podudzia (but gipsowy) 55,00 zł
Zdjęcie opatrunku gipsowego z całej kończyny górnej lub dolnej, a także opatrunku gipsowego z obręczy barkowej 80,00 zł
Badanie histopatologiczne 50,00 zł
Ostrzyknięcie stawu kwasem hialuronowym 285,00 zł
Ostrzyknięcie stawu kwasem hialuronowym typu one shot 600,00 zł
Ostrzyknięcie stawu kwasem hialuronowym typu one shot pod kontrolą USG 650,00 zł
Ostrzyknięcie okolicy ciała osoczem bogatopłytkowym 800,00 zł

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNAKonsultacja 150,00 zł
Badanie neuropsychologiczne 200,00 zł
Terapia psychologiczna dla par 200,00 zł
Terapia psychologiczna mediacje rodzinne 200,00 zł
Terapia psychologiczna mediacje rówieśnicze 200,00 zł
Terapia psychoologicza mediacje małżeńskie 200,00 zł
konsultacja psychologiczna z wydaniem opinii psychologicznej 120,00 zł
Badanie psychologiczne 220,00 zł
Badanie psychologiczne pełne ( osobowość + inteligencja) 500,00 zł
Badanie osobowości 300,00 zł
Badanie pojedynczej funkcji lub wywiad psychologiczny 70,00 zł
Badania pamięci kompleksowe ( 60 minut) 100,00zł
Badania pamięci uzupełniające ( 30 minut) 100,00 zł
Indywidualny trening funkcji poznawczych ( 60 minut ) 150,00 zł

 

PORADNIA PSYCHIATRYCZNAKonsultacja 140,00 zł

 

PORADNIA PULMONOLOGICZNAKonsultacja 140,00 zł

 

PORADNIA REUMATOLOGICZNAKonsultacja 140,00 zł

 

PORADNIA UROLOGICZNAKonsultacja 120,00 zł
Konsultacja z USG układu moczowego 150,00 zł
USG układu moczowego- dopłata do konsultacji urologicznej 50,00 zł