Laboratorium

ANALITYKA OGÓLNABadanie ogólne moczu 10,00 zł
Mikroalbumina w moczu 25,00 zł
Kamień 35,00 zł
Badanie czystości pochwy (biocenoza) 20,00 zł
Wrogość śluzu 50,00 zł
Cytologia 25,00 zł

 

KAŁBadanie ogólne kału 12,00 zł
Kał na pasożyty 12,00 zł
Kał na obecność antygenu Giardia Lamblia 25,00 zł
Wymaz na obecność jaj Enterobius Vermicularis 10,00 zł
Kał na krew utajoną 12,00 zł
Kał na obecność Helicobacter pylori 20,00 zł
Kalprotektyna jakościowo 80,00 zł
Kalprotektyna ilościowo 130,00 zł
Laktoferyna ilość (kał) 120,00 zł
Lizozym ilość (kał) 90,00 zł
M2-PK w kale 160,00 zł
Trypsyna w kale 130,00 zł
Campylobacter jejuni ilość (kał) 90,00 zł
Campylobacter jejuni jakość (kał) 60,00 zł

 

HEMATOLOGIAMorfologia DIFF 11,00 zł
Rozmaz 8,00 zł
OB 7,00 zł
Reticulocyty 15,00 zł
Krioglobuliny 30,00 zł
Eozynofilia bezwzględna 16,00 zł
Płytki krwi na cytrynian 6,00 zł
Komórki NK 100,00 zł
Mielogram 150,00 zł

 

KOAGULOLOGIAAPTT 10,00 zł
Fibrynogen 11,00 zł
INR ( PT czas protrombinowy, wskaźnik INR) 9,00 zł
TT(czas trombinowy) 11,00 zł
D-Dimery 40,00 zł
Antytrombina III 30,00 zł
Czynnik von Willebranda 80,00 zł

 

BIOCHEMIAAlbumina 6,00 zł
ALAT ( Aminotransferaza alaninowa, GPT) 7,00 zł
ASPAT ( Aminotransferaza asparaginianiowa, GOT) 8,00 zł
Diastaza/m ( Amylaza) mocz 9,00 zł
Diastaza s/m ( Amylaza ) w surowicy, w moczu 9,00 zł
Białko całkowite 6,00 zł
Elektroforeza 22,00 zł
Bilirubina całkowita 7,00 zł
Bilirubina bezpośrednia 7,00 zł
Chlorki 9,00 zł
Cholesterol 8,00 zł
Cholesterol HDL 9,00 zł
Lipidogram (chol.c., HDL, LDL, TG) (Profil lipidowy) 20,00 zł
Cholinesteraza 10,00 zł
Cynk 35,00 zł
LDH 6,00 zł
Fosfataza alkaliczna / zasadowa (FA) 7,00 zł
Fosfataza kwaśna 8,00 zł
Fosfataza sterczowa 12,00 zł
Fosfor 8,00 zł
GGTP 7,00 zł
Glukoza 5,00 zł
Jonogram ( sód (N), potas ( K) 12,00 zł
Jonogram II ( sód, potas , chlor) 15,00 zł
Kreatynina (automatycznie będzie oznaczany eGFR) 8,00 zł
Kreatynina w moczu 7,00 zł
UACR (albumina/kreatynina) 15,00 zł
Klirens kreatyniny  15,00 zł
Kwas moczowy 7,00 zł
Kwas moczowy w moczu 6,00 zł
Kwas moczowy w DZM 6,00 zł
Kwasy żółciowe całkowite 25,00 zł
Lipaza 20,00 zł
Lit 20,00 zł
Magnez 7,00 zł
Mocznik 7,00 zł
Miedź 25,00 zł
Ołów 45,00 zł
Chrom 90,00 zł
Kadm 60,00 zł
Krzem 75,00 zł
Próby wątrobowe (panel) 26,00 zł
Trójglicerydy 8,00 zł
Wapń zjonizowany 12,00 zł
Wapń skorygowany 16,00 zł
Wapń 7,00 zł
Żelazo 7,00 zł
TIBC 10,00 zł
Porfobilinogen 60,00 zł

 

MARKERY KARDIOLOGICZNECK (kinaza kreatynowa) 12,00 zł
CK-MB 30,00 zł
Troponina I 35,00 zł
Mioglobina 30,00 zł
CRP 14,00 zł
NT-proBNP 95,00 zł
Homocysteina 50,00 zł

 

BADANIA SEROLOGICZNEASO - lateks 15,00 zł
ASO 15,00 zł
RF - ilościowo (czynnik reumatoidalny) 15,00 zł
RF - test lateksowy 15,00 zł
CRP 12,00 zł
Anty CCP ( przeciwciała przeciwcytrulinowe) 85,00 zł
Białko C 50,00 zł
Białko S 110,00 zł
Orosomukoid 21,00 zł
Odczyn Waalera-Rosego 12,00 zł
Mononukleoza 18,00 zł
WR ( VDRL) 9,00 zł
FTA odczyn 32,00 zł
FTA-AB odczyn 40,00 zł
TPHA odczyn 35,00 zł

 

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCYTSH 3 Generacji 19,00 zł
T3 25,00 zł
T4 25,00 zł
FT3 22,00 zł
FT4 22,00 zł
Anty TG 35,00 zł
Anty TPO 35,00 zł
TRAB 80,00 zł
Tyreoglobulina 80,00 zł

 

HORMONY PŁCIOWEFSH 23,00 zł
LH 25,00 zł
Estradiol 25,00 zł
Estriol wolny E3 35,00 zł
Prolaktyna 24,00 zł
Progesteron (N55) 25,00 zł
Testosteron 27,00 zł
Testosteron wolny 75,00 zł
Beta HCG 35,00 zł
DHEA-S 35,00 zł
DHEA 50,00 zł
SHBG 33,00 zł
Androstendion 55,00 zł
17OH progesteron 40,00 zł

 

POZOSTAŁE HORMONYAMH (hormon anty-Mullerowski) 190,00 zł
Inhibina B 180,00 zł
ACTH 35,00 zł
Kortyzol DZM 35,00 zł
Kortyzol 30,00 zł
PTH (parathormon) 35,00 zł
GH hormon wzrostu 35,00 zł
Serotonina 85,00 zł
17 OH ketosterydy w DZM 70,00 zł
17-OH sterydy mocz 40,00 zł
5HIO w DZM (kwas 5-hydroksyindolooctowy) 100,00 zł
Metanefryna 150,00 zł
Kryptor bez raporu 240,00 zł
Beta HCG 35,00 zł
Wolna bHCG 60,00 zł
PAPP-A 60,00 zł
DHT dihydrotestosteron 200,00 zł
IONA 2 500,00 zł
Nifty 2 500,00 zł
NeoBona 2 200,00 zł
NeoBona rozszerzony 2 300,00 zł
NeoBona rozszerzony plus 2 900,00 zł
Katecholaminy (adrenalina, noradrenalina, dopamina) w DZM-mocz 170,00 zł
Dopamina 170,00 zł
Aldosteron 50,00 zł
Aldosteron w DZM 75,00 zł

 

MARKERY NOWOTWOROWE

Podfrakcja 4 ludzkiego białka z komórek nabłonkowych najądrza 125,00 zł
Her-2/neu marker nowotworowy 170,00 zł
Kwas sialowy związany z lipoproteidami 160,00 zł
MIA 160,00 zł
S 100 85,00 zł
Izomeraza fosfoheksozowa 100,00 zł
Peptyd uwalniający gastrynę pro-GRP 160,00 zł
Septyna 9 890,00 zł
Kinaza tymidynowa 150,00 zł
Ca 21-1 47,00 zł
SCC 80,00 zł
NSE 65,00 zł
Kalcytonina 50,00 zł
Beta2 - mikroglobulina 50,00 zł
HE4 90,00 zł
ROMA 150,00 zł
AFP 27,00 zł
Białko Bence-Jonesa 95,00 zł
Beta HCG 35,00 zł
Ca 19-9 35,00 zł
Ca 125 (R) 33,00 zł
Ca 15-3 35,00 zł
CEA 30,00 zł
Ca 72-4 (R) 40,00 zł
Ca 50 90,00 zł
Chromogranina 200,00 zł
PSA całkowite 29,00 zł
PSA wolne 35,00 zł
PSA wskaźnik (PSA wolne/PSA całkowite) 40,00 zł
TPS 60,00 zł
TPA 125,00 zł
M2-PK w surowicy 160,00 zł
Alfa 1-fetoproteina 70,00 zł
Receptor kinazy tyrozynowej białka erbB-2 160,00 zł
CASA (antygen surowiczy związany z rakiem) 170,00 zł
OncoOvarian jajniki- panel 690,00 zł
OncoLung płuca- panel 770,00 zł
OncoCup ogólny- panel mężczyzna 1250,00 zł
OncoCup ogólny- panel kobieta 1250,00 zł

 

DIAGNOSTYKA CUKRZYCYGlukoza 5,00 zł
Krzywa cukrowa x2 15,00 zł
Krzywa cukrowa x2 (75g) 15,00 zł
Krzywa cukrowa x3 20,00 zł
Krzywa cukrowa x5 (75g) 30,00 zł
HBA1C 25,00 zł
C peptyd 40,00 zł
F peptyd 50,00 zł
Insulina 35,00 zł
Insulina krzywa ( x3) 105,00 zł
antyGAD 75,00 zł

 

DIAGNOSTYKA ANEMIIŻelazo 6,00 zł
TIBC 10,00 zł
Transferyna 25,00 zł
Kwas foliowy 33,00 zł
Witamina B12 35,00 zł
Ferrytyna 30,00 zł

 

OSTEOPOROZAWitamina D3 metabolit 1,25 (OH)2 200,00 zł
Witamina D3 25 (OH) metabolit 55,00 zł

 

MONITOROWANIE STĘŻENIA LEKÓWDigoksyna 60,00 zł
Karbamazepina (Amizepina) 40,00 zł
Kwas walproinowy (Depakene) 55,00 zł
Fenytoina 70,00 zł
Teofilina 45,00 zł

 

WZW - WIRUS BHBS antygen 18,00 zł
HBS antygen - test potwierdzenia 45,00 zł
Anty HBs 35,00 zł
Hbe Antygen 40,00 zł
Przeciwciała anty-Hbe 40,00 zł
Przeciwciała anty-Hbc całkowite 40,00 zł

 

WZW - WIRUS AAnty HAV Total 39,00 zł
Anty HAV IgM 40,00 zł
Anty HAV IgG 40,00 zł

 

WZW - WIRUS CHCV 35,00 zł

 

DIAGNOSTYKA CHORÓB INFEKCYJNYCHChlamydia trachomatis IgG 35,00 zł
Chlamydia trachomatis IgA 35,00 zł
Chlamydia trachomatis IgM metodą Elisa 45,00 zł
Chlamydia trachomatis antygen met immunoflorescencji 60,00 zł
Chlamydia pneumoniae-metoda genetyczna 109,00 zł
Chlamydophila pneumoniae IgM (D) Elisa 45,00 zł
Chlamydophila pneumoniae IgG (D) Elisa 45,00 zł
Chlamydophila pneumoniae IgA (D) Elisa 45,00 zł
Chlamydia pneumoniae antygen met immunofluorescencji 60,00 zł
Chlamydia pneumoniae-metoda genetyczna 109,00 zł
Helicobacter Pylori IgG 35,00 zł
Listerioza test jakościowy 35,00 zł
Mycoplasma pneumonie IgM 45,00 zł
Mycoplasma pneumonie IgG 45,00 zł
Mycoplazma pneumoniae IgA ilość Elisa 45,00 zł
Mononukleoza 18,00 zł
Różyczka IgM 33,00 zł
Różyczka IgG 33,00 zł
Toksoplazmoza IgM 30,00 zł
Toksoplazmoza IgG 30,00 zł
Awidność dla toksoplasma gondii 85,00 zł
CMV (cytomegalowirus)  IgM  35,00 zł
CMV (cytomegalowirus) IgG 33,00 zł
Awidność CMV (cytomegalowirus) 80,00 zł
HIV 35,00 zł
Borelia poziom przeciwciał IgM 43,00 zł
Borelia poziom przeciwciał IgG 42,00 zł
Borelioza IgM metodą Western-Blot 100,00 zł
Borelioza IgG metodą Western-Blot 100,00 zł
Brucelloza IgG 55,00 zł
Brucelloza IgM 65,00 zł
Babesia IgM 80,00 zł
Babesia IgG 80,00 zł
Bartonella henselae IgG 80,00 zł
Bartonella henselae IgM 80,00 zł
Campylobacter IgA 85,00 zł
Campylobacter IgG 85,00 zł
Candida Albicans IgA 65,00 zł
Candida Albicans IgM 65,00 zł
Candida Albicans IgG 65,00 zł
Ureaplasma urealyticum 60,00 zł
Krztusiec IgA 45,00 zł
Krztusiec IgG 40,00 zł
EBV IgM 45,00 zł
EBV IgG 45,00 zł
Ospa IgG 70,00 zł
Ospa IgM 70,00 zł
Ospa IgM, IgG 100,00 zł
Świnka IgM, IgG 100,00 zł
Toksokaroza 82,00 zł
Bartonella henselae 120,00 zł
Bąblowica IgG 120,00 zł
Bąblowica met. Western-Blot 300,00 zł
Herpes IgG 35,00 zł
Herpes IgM 35,00 zł
Pneumocystoza IgM, IgG 90,00 zł
Wirus grypy A i B 40,00 zł
Legionella pneumophila (legionelloza) (jakościowo PCR) 90,00 zł
Ceruloplazmina 35,00 zł
Składowa komlementu C3c 35,00 zł
Składowa komlementu C4 35,00 zł
C1 inhibitor - poziom 60,00 zł
IgG 20,00 zł
Immunoglobulina IgA 23,00 zł
IgM 20,00 zł
IgE 24,00 zł

 

AUTOIMMUNOLOGIA


p/c antykardiolipidowe IgM 40,00 zł
p/c antykardiolipidowe IgG 40,00 zł
Beta2 - glikoproteina IgG 45,00 zł
Beta2 - glikoproteina IgM 45,00 zł
p/c przeciwplemnikowe/nasienie 50,00 zł
p/c przeciwplemnikowe/surowica 70,00 zł
ANA Screen (SS-A;SS-B;dsDNA;SM;anty-RNP;scl-70;IO-1) 50,00 zł
ANA IF Test Combi (ANA, AMA, ASMA, LKM) 75,00 zł
AMA 50,00 zł
ANA2 90,00 zł
ANA3 150,00 zł
Anty-dsDNA 55,00 zł
ASMA 65,00 zł
p/c ASCA 60,00 zł
p/c p. receptorom acetylocholiny 135,00 zł
Przeciwciała przeciw nadnerczon 95,00 zł
Przeciwciała przeciw komórkom łożyska 95,00 zł
Antykoagulant tocznia DRVVT 95,00 zł
Antykoagulant tocznia skorygowany 95,00 zł
Antykoagulant toczniowy (LE) 95,00 zł
Anty CCP 95,00 zł
Czynnik reumatoidalny IgG 85,00 zł
Czynnik reumatoidalny IgA 35,00 zł
Czynnik reumatoidalny IgM 35,00 zł
Endomysium IgA (IIF) 35,00 zł
Endomysium IgG (IIF) 45,00 zł
Przeciwciała przeciw endomysium IgG (IIF) 45,00 zł
Przeciwciała p/ endomysium IgA, IgG (IIF) Łącznie 90,00 zł
Gliadyna deamidowana (DGP) IgA 50,00 zł
Gliadyna deamidowana (DGP) IgG 50,00 zł
Gliadyna deamidowana (DGP) IgA i IgG łącznie 90,00 zł
P/c endomysium gliadyna IgA i IgG (łącznie) met. IIF 150,00 zł
Przeciwciała p/ transglutaminazie tkankowej IgA (D) 50,00 zł
Przeciwciała p/ transglutaminazie tkankowej IgG (D) 50,00 zł
Przeciwciała p/ transglutaminazie tkankowej IgA i IgG (D) łącznie 90,00 zł
Gliadyna deamidowana (DGP) i transglutaminaza tkankowa IgA i IgG (D) łącznie 150,00 zł
antyGAD 75,00 zł
AMA p/c podtyp M1 70,00 zł
AMA p/c podtyp M4 70,00 zł
AMA p/c podtyp M9 70,00 zł
Aneksyna V IgG 85,00 zł
Aneksyna V IgM 85,00 zł
Fosfatydylocholina IgG 75,00 zł
Fosfatydylocholina IgM 75,00 zł
Fosfatydyloetanoloamina IgG 75,00 zł
Fosfatydyloetanoloamina IgM 75,00 zł
Fosfatydyloglicerol IgG 75,00 zł
Fosfatydyloglicerol IgM 75,00 zł
Fosfatydyloinozytol IgG 75,00 zł
Fosfatydyloinozytol IgM 75,00 zł
Fosfatydyloseryna IgA 75,00 zł
Fosfatydyloseryna IgG 75,00 zł
Fosfatydyloseryna IgM 75,00 zł
P/c CASPR2 90,00 zł
P/c CRMP3 90,00 zł
P/c CRMP5 w surowicy 90,00 zł
P/c CV-2 w surowicy 90,00 zł
P/c Ku 90,00 zł
P/c Ma 90,00 zł
P/c Ma1 90,00 zł
P/c Ma2 90,00 zł
P/c Mi 2 90,00 zł
P/c NOR 90 90,00 zł
P/c p. hydroksylazie p450c17 90,00 zł
P/c p. hydroksylazie p450c21 90,00 zł
P/c p. hydroksylazie p450scc 90,00 zł
P/c p.Adalimumab 170,00 zł
P/c p.akantocytom 90,00 zł
P/c p.aktynie 90,00 zł
c-ANCA 50,00 zł
p-ANCA 50,00 zł
P/c p.antygenom HuD w surowicy 90,00 zł
P/c p.antygenom Ri w surowicy 90,00 zł
P/c p.antygenom Ri w surowicy blot 90,00 zł
P/c p.białku zasadowemu mieliny (anty-MBP) w surowicy 90,00 zł
P/c p.błonie podstawnej kanalików nerkowych 90,00 zł
P/c p.błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty-GBM) 90,00 zł
P/c p.błonie podstawnej naskórka 90,00 zł
P/c p.centromerom 90,00 zł
P/c p.chromatynie 80,00 zł
P/c p.cytrulinowanej zmutowanej wimentynie (MCV) 85,00 zł
P/c p.desmogleinie 1 90,00 zł
P/c p.desmogleinie 3 90,00 zł
P/c p.desmoplakinie I/II 90,00 zł
P/c p.drogom żółciowym 90,00 zł
P/c p.elastynie 90,00 zł
P/c p.erytropoetynie 170,00 zł
P/c p.fibrylarynie (U3-RNP) 90,00 zł
P/c p.filagrynie 90,00 zł
P/c p.fodrynie IgA 90,00 zł
P/c p.fodrynie IgG 90,00 zł
P/c p.fosfatazie tyrozynowej (IA2) 90,00 zł
P/c p.glikoproteinie mieliny oligodendrocytów (MOG) 90,00 zł
P/c p.grasicy IgA 90,00 zł
P/c p.grasicy IgG 90,00 zł
P/c p.grasicy IgM 90,00 zł
P/c p.gruczołom ślinowym zrazikowym 90,00 zł
P/c p.gruczołowi łzowemu IgG 90,00 zł
P/c p.histonowe IgG blot 90,00 zł
P/c p.Infliksimab 170,00 zł
P/c p.interferonowi alfa 170,00 zł
P/c p.interferonowi beta 170,00 zł
P/c p.jądrom IgA/G/M 135,00 zł
P/c p.jelitu czczemu (JAB) IgA 90,00 zł
P/c p.jelitu czczemu (JAB) IgG 90,00 zł
P/c p.katepsynie G 90,00 zł
P/c p.keratynie 90,00 zł
P/c p.kolagenowi IgG 90,00 zł
P/c p.kolagenowi typu VII IgA/G/M 90,00 zł
P/c p.komórkom kubkowym jelita (GAB) IgA 90,00 zł
P/c p.komórkom kubkowym jelita (GAB) IgG 90,00 zł
P/c p.komórkom kubkowym jelita (GAB) IgG/A 90,00 zł
P/c p.komórkom śródbłonka (AECA) 90,00 zł
P/c p.komórkom wysp trzustkowych (ICA) 90,00 zł
P/c p.komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki IgA 90,00 zł
P/c p.komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki IgG 90,00 zł
P/c p.korze nadnerczy 90,00 zł
P/c p.lamininie 5 IgA 90,00 zł
P/c p.lamininie 5 IgG 90,00 zł
P/c p.leukocytom 90,00 zł
P/c p.limfocytom 90,00 zł
P/c p.melanocytom 90,00 zł
P/c p.mięśniom poprz.prążkowanym szkieletowym 65,00 zł
P/c p.mięśniowo-specyficznemu receptorowi kinazy tyrozynowej (anty-MuSK) 90,00 zł
P/c p.mięśniówce serca 105,00 zł
P/c p.miozynie 90,00 zł
P/c p.nabłonkowi dróg żółciowych 90,00 zł
P/c p.nabłonkowi gruczołów ślinowych zrazikowych 90,00 zł
P/c p.nabłonkowi jelita grubego 90,00 zł
P/c p.nabłonkowi kanalików trzustki 90,00 zł
P/c p.nabłonkowi kom. zewnątrzwydzielniczych trzustki 90,00 zł
P/c p.nukleosomom 90,00 zł
P/c p.polimerazie RNA I 90,00 zł
P/c p.polimerazie RNA II 90,00 zł
P/c p.polimerazie RNA III 90,00 zł
P/c p.proteinazie 3 (PR3) 90,00 zł
P/c p.przysadce 90,00 zł
P/c p.przytarczycom 90,00 zł
P/c p.receptorom acetylocholiny (anty-AChR) w surowicy 270,00 zł
P/c p.receptorom GABA B 90,00 zł
P/c p.receptorom muskarynowym M1 90,00 zł
P/c p.receptorom muskarynowym M2 90,00 zł
P/c p.receptorom muskarynowym M3 90,00 zł
P/c p.receptorowi asialoglikoproteiny 90,00 zł
P/c p.receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) IgG 90,00 zł
P/c p.receptorowi NMDA IgA 90,00 zł
P/c p.receptorowi NMDA IgG 90,00 zł
P/c p.receptorowi NMDA IgM 90,00 zł
P/c p.receptorowi wapniowemu (CaSR) 90,00 zł
P/c p.retinie 90,00 zł
P/c p.RNA 90,00 zł
P/c p.rybosomalnemu białku P (Abs) 90,00 zł
P/c p.sarkolemie 90,00 zł
P/c p.serotoninie 90,00 zł
P/c p.SOX1 IgG 90,00 zł
P/c p.SOX1 IgG blot 90,00 zł
P/c p.synaptotagminie 90,00 zł
P/c p.syntetazie alanylowej tRNA 95,00 zł
P/c p.syntetazie glicylowej tRNA 95,00 zł
P/c p.syntetazie izoleucynowej tRNA 90,00 zł
P/c p.syntetazie treonylowej tRNA 90,00 zł
P/c p.titinie (MGT-30) 90,00 zł
P/c p.transporterowi cynku (ZnT8) 90,00 zł
P/c p.tubulinie 90,00 zł
P/c p.wątrobowe przesiewowo 150,00 zł
P/c p/komórkom okładzinowym żołądka APCA 60,00 zł
anty-LKM 55,00 zł
anty-SLA/LP 90,00 zł
anty-LSP 90,00 zł
P/c PCNA 90,00 zł
P/c RANA 90,00 zł
anty-SLA 65,00 zł
P/c To 90,00 zł
P/c zapalenie mięśni przesiewowo 135,00 zł
Panel ENA (p-ciała przeciw rozpuszczalnym antygenom jądrowym) 120,00 zł
P-ciała anty ss-DNA 70,00 zł
P-ciała p/Topoizomerazie I (Scl-70) 80,00 zł
P-ciała p-Jo-1/histydyno-tR 75,00 zł
P-ciała p-La/SS-B 75,00 zł
P-ciała p-RNP 80,00 zł
P-ciała p-Sm 80,00 zł
P-ciała p-U1-nRNP/SM 80,00 zł
Pemfigoid blot 80,00 zł
HCV - (PCR) - test potwierdzenia 129,00 zł
HIV - Western Blot - test potwierdzenia 199,00 zł
WR test potwierdzenia 111,00 zł
glista ludzka - p. ciała IgG 45,00 zł
PM-Scl 100 90,00 zł
PM-Scl 75 90,00 zł
Translokator nukleotydów adeniny (ANT) 90,00 zł

 

SEROLOGIA GRUP KRWIGrupa krwi 35,00 zł
Przeciwciała odpornościowe 35,00 zł

 

INNE BADANIAAlfa 1 antytrypsyna 35,00 zł
Alfa laktoalbumina 35,00 zł
Amoniak 30,00 zł
Apolipoproteina B 60,00 zł
ARO aktywność reninowa osocza 120,00 zł
Barbiturany (test jakościowy) 45,00 zł
Benzodiazepina 95,00 zł
DAO (Diaminooksydaza - stężenie) 160,00 zł
Etanol 30,00 zł
Gastryna 150,00 zł
Haptoglobina 65,00 zł
Fruktozamina 80,00 zł
IGF-1 90,00 zł
Interleukina - 6 50,00 zł
Komórki LE 20,00 zł
Kwas liponowy 150,00 zł
Izoenzym sterczowy 8,00 zł
Kwas mlekowy (mleczany) 30,00 zł
Kwas wanilinomigdałowy w DZM 140,00 zł
Leptyna 100,00 zł
Levitiracetam 130,00 zł
Narkotyki w moczu 110,00 zł
Ocena szpiku kostnego 120,00 zł
Prokalcytonina -test półilościowy 115,00 zł
Rtęć 65,00 zł
Selen 95,00 zł
Quantiferon Gold Test 210,00 zł
Wazopresyna 90,00 zł
Witamina A 60,00 zł
Witamina A+E pakiet 150,00 zł
Witamina B1 60,00 zł
Witamina B6 90,00 zł
Witamina C 120,00 zł
Witamina E 120,00 zł
Witamina H 110,00 zł
Witamina K 300,00 zł
Osteokalcyna 70,00 zł
Lamblia intestinalis p/c IgM,IgG 130,00 zł
Malonodialdehyd 240,00 zł
Dysmutaza nadtlenkowa 120,00 zł
Glutation zredukowany 120,00 zł
Glutation całkowity 120,00 zł
Pojemność oksydacyjna całkowita 140,00 zł
Pojemność antyoksydacyjna całkowita 140,00 zł
Beta-karoten 120,00 zł
Koenzym Q10 106,00 zł
Melatonina 240,00 zł
Cytologia 60,00 zł
Cytologia cienkowarstwowa LBC 100,00 zł
CytoHPVTest-HR 140,00 zł
Cyto-HPVtest-Genotype-24 260,00 zł
CytoHPVTest-mRNA 340,00 zł
Badanie histopatologiczne 37,00 zł
Każdy kolejny wycinek 11,00 zł
Badanie immunohistochemiczne z użyciem jednego p/c monoklonalnego 76,00 zł
Preparat z biopsji (metoda klasyczna - szkiełko) 55,00 zł
Preparat z biopsji (metoda LBC) 105,00 zł
Każdy kolejny preparat z biopsji (metoda klasyczna) 11,00 zł
Badanie cytologiczne wydzieliny z brodawki sutkowej (1-2 preparaty) 30,00 zł